Chełmska Kreda Nawozowa jest naturalnym produktem wytwarzanym z jednorodnego złoża Kopalni Kredy w Chełmie w postaci sypkiej mączki o wilgotności ok. 13%.
Postać sypka przy podanej wilgotności gwarantuje łatwe dozowanie i dokładne rozsiewanie bez pylenia oraz wysoką przyswajalność przez glebę.

Chełmska Kreda Nawozowa spełnia wymagania jakościowe dla odmiany wapna nawozowego niezawierającego magnezu, pochodzenia naturalnego odmiany 07a.
Reaktywność wynosi aż 97,3 +- 4,8%

OfertaZapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Chełmska kreda nawozowa

to naturalny nawóz wapniowy do stosowania
w rolnictwie i ogrodnictwie. Nawóz jest w pełni ekologiczny, wyprodukowany z chełmskich złóż kredy naturalnej o doskonałych właściwościach fizyko-chemicznych.
Chełmska kreda nawozowa jest wytwarzana w postaci zmielonej mąki o wilgotności ok. 10% co zapewnia łatwe wysiewanie i przyswajalność przez glebę oraz wysoką reaktywność.


Kreda pastewna (paszowa)

Produkt w przygotowaniu.

Piasek budowlany drobnoziarnisty

jest wydobywany z własnego złoża w miejscowości Toruń gmina Rejowiec Fabryczny. Oferujemy szeroką gamę piasków do murowania, tynkowania oraz podsypkowych.


Piasek płukany drobnoziarnisty o frakcji 0,06-0,80 mm

Jest wytwarzany z własnego surowca na instalacji płuczącej przy użyciu bieżącej wody. Piasek płukany ma szerokie zastosowanie w budownictwie oraz ogrodnictwie w szczególności do produkcji zapraw budowlanych zgodnie z PN-EN 13139:2003.

Transport

W swojej ofercie dysposnujemy sprzętem ciężkim (transport samowyładowczy).


Sprzęt ciężki i specjalny

Bogaty park maszynowy wyposażony jest również
w koparki, ładowarki, dżwigi oraz podnośniki.Właściwości Chełmskiej kredy nawozowej:

Nasz nawóz wapniowy to wyskokiej klasy produkt przeznaczony dla upraw rolniczych.PRZYSWAJALNOŚĆ

Wysoka przyswajalność przez glebę dzięki rozdrobnieniu do postaci mąki.

REAKTYWNOŚĆ 97%

Wysoka reaktywność na poziomie 97%.


CACO3 – 95%

Wysoka zawartość CaCO3 na poziomie 95%.

EKOLOGICZNY

Całkowicie ekologiczny z udokumentowanych chełmskich złóż kredy.

ŁATWOŚĆ WSIEWU

Łatwy wysiew na zwykłych rozsiewaczach nawozu.


SKUTECZNOŚĆ

Doskonała skuteczność widoczna już po pierwszym zastosowaniu.

O Firmie

Nasza Firma powstała w 1993 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “UNICEM” Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. Fabrycznej 6.
Głównymi obszarami naszej działalności są: usługi transportowe, usługi ciężkim sprzętem budowlanym, wydobycie i sprzedaż piasku, produkcja i sprzedaż kredy nawozowej oraz pastewnej.
Bogaty park maszynowy oraz wysoce wyspecjalizowana załoga pozwala na terminowe i solidne wykonywanie wszystkich zleceń.


Naszym najnowszym przedsięwzięciem jest uruchomienie produkcji kredy nawozowej.
Bogate złoża tego surowca w naszym regionie, pozwalają produkować wysokiej jakości nawóz wapniowy szeroko wykorzystywany w rolnictwie.
Duże doświadczenie w prowadzonej działalności pozwala nam służyć klientom wiedzą i wsparciem.

Siedziba

Opinie

Wysoką jakość oraz przydatność dla rolnictwa Chełmskiej kredy nawozowej potwierdzają opinie IUNG-PIB w Puławach:

UNICEM

Instrukcja stosowania
i przechowywania nawozu  Otwórz

UNICEM

Opinia o spełnieniu wymagań jakościowych dla odmiany wapna 07a  Otwórz

UNICEM

Opinia w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń przez nawóz wapniowy  Otwórz

UNICEM

Opinia o przydatności nawozu wapniowego  Otwórz

Kontakt

Informacje o firmie

P.W. „UNICEM” Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie.
Kapitał zakładowy: 52.800 zł.
REGON 110078445
NIP 563-001-10-60
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Lublinie, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki pod nr KRS 0000101690.Formularz kontaktowy
„Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest „UNICEM” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego oraz odpowiedzi na Państwa zapytania. Przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj.”

Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

 • P.W. „UNICEM” Spółka z o.o.
  ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
  tel. 82 56 46 524
  kom. 607 509 360
  kom. 609 319 845
  fax. 82 56 31 688
  E-mail: info@unicem.pl
  WWW: www.unicem.pl

Siedziba firmy


Kliknij aby otwórzyć dużą mapę

RODO

Klauzula informacyjna
Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)-dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest P.W. „UNICEM” Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm;
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel. 82 56 46 524, email: info@unicem.pl;
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostawy , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych);
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) oraz ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów;
4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni przez „Unicem” Sp. z o.o. pracownicy, podmioty gospodarcze, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do tych podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte
7. Informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Informujemy, że w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji umowy z Firmą „Unicem” Sp z o.o.